telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không?

Mọi cá nhân đều có quyền hưởng di sản thừa kế. Đối với quyền từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào. Vậy việc từ chối nhận di sản thừa kế được thực hiện như thế nào? Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không?

Một số khái niệm chung

Trước tiên để tìm hiểu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không. Chúng ta phải tìm hiểu về những khái niệm cơ bản.

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.(Điều 612 Bộ luật dân sự 2015)

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. (Điều 613 Bộ luật dân sự 2015)

Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế không?

Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 quy định về từ chối nhận di sản thừa kế như sau:

  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
  3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Theo quy định trên thì cá nhân có quyền từ chối nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên nếu có căn cứ cho rằng, người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế nhằm trốn tránh nghĩa vụ. Thì người đó không được quyền từ chối nhận di sản thừa kế.

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không?

Theo như phân tích ở trên, thì việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản. Và gửi đến những người thừa kế khác.

Bên cạnh đó Điều 59 Luật Công chứng 2014 cũng quy định về việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản như sau:

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết. người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

Như vậy, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng hoặc không công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. Việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là không bắt buộc.

Trên đây là bài viết cảu Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu, lĩnh vực đa dạng.

Chuyên Mục: Tư vấn thừa kế

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19