telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Chủ đề: GIAO DỊCH DÂN SỰ

Hợp đồng được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta lập hợp đồng khi mua bán, khi sử dụng dịch vụ. Hợp đồng giống như là một căn cứ cho giao dịch dân sự và là bằng chứng cho các hoạt động mà ta thực hiện. Vậy hợp đồng vi phạm về hình thức có bị vô hiệu không? Luật sư Bến Cát sẽ…
Chi tiết

Trong cuộc sống hằng ngày diễn ra rất nhiều giao dịch dân sự khác nhau. Tuy nhiên, một giao dịch dân sự như thế nào thì phát sinh hiệu lực; Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định như thế nào? Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt…
Chi tiết