telegram
whatsapp
chat
zalo
call

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ

Pháp luật quy định cá nhân có quyền nhận di sản thừa kế theo di chúc và theo pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp có người không được hưởng di sản thừa kế. Vậy đó là những trường hợp nào?

di san thua ke - NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ

1. Người không được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp có di chúc

Căn cứ Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 thì: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có các quyền sau. (Căn cứ quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự 2015)

  • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
  • Phân định di sản cho từng người thừa kế
  • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng
  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế
  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Những trường hợp sau vẫn được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. (Căn cứ quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015)

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Trường hợp di chúc vô hiệu hoặc phần di sản không được định đoạt trong di chúc. (Căn cứ quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015)

Những người không có tên trong di chúc nhưng thuộc diện được hưởng thừa kế theo pháp luật thì vẫn được hưởng di sản lần lượt theo hàng thừa kế.

2. Người không được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp không có di chúc

Theo quy định tại Điều 621 Bộ luật dân sự 2015, những trường hợp sau đây không có quyền hưởng di sản thừa kế:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, hành vi ngược đãi, hành hạ nghiêm trọng người để lại di sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sữa chữa di chúc, hủy di chúc, che dấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, nếu người để lại di sản đã biết về hành vi của những người trên nhưng vẫn cho hưởng di sản theo di chúc, thì những người này vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Liên hệ với chúng tôi – Luật sư giỏiLuật sư Bến Cát để được tư vấn chi tiết hơn.

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật,Tư vấn thừa kế

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19