telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế

Hiện nay tranh chấp về thừa kế là một loại tranh chấp phổ biến  trong cuộc sống. Người mất đã lâu thì có thể khởi kiện yêu cầu chia thừa kế được không là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra cho chúng tôi. Để giải đáp thắc mắc này, Luật sư Bến Cát xin cung cấp đến bạn đọc bài viết về thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản thừa kế.

Một số khái niệm chung

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.  

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

Theo Điều 611 thời điểm và địa điểm mở thừa kế được quy định như sau:

1, Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết. Thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

2, Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng. Thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế

Điều 623 Bộ luật dân sự có quy định về thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế như sau:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản. 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được quản lý như sau:

a, Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b, Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy, dù thời điểm mở thừa kế đã xảy ra nhiều năm thì người thừa kế vẫn có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế. Nếu thời gian đó không quá 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản.

Các thời hiệu khác

Ngoài ra, nếu bạn muốn yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình. Hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác. Thì thời hiệu là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. ( Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015)

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc phân chia di sản thừa kế

Khi có yêu cầu chia di sản thừa kế thì phải gửi yêu cầu đến cơ quan nào? Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết việc phân chia di sản thừa kế. Như vậy khi có yêu cầu chia di sản thừa kế khách hàng phải gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện.

Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế

Các nguyên tắc chia di sản thừa kế

Di sản thừa kế có thể được phân chia theo di chúc hoặc theo pháp luật đối với các trường hợp sau:

  • Không có di chúc;
  • Di chúc không hợp pháp;
  • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
  • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Việc phân chia di sản theo di chúc và theo pháp luật có sự khác nhau, cụ thể như sau.

Chia di sản thừa kế theo di chúc

Về phân chia di sản theo di chúc, theo quy định tại Điều 659 Bộ luật dân sự 2015 di sản theo di chúc được chia như sau:

1, Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2, Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thười điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3, Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Phân chia di sản theo pháp luật được quy định tại Điều 660 Bộ luật dân sự 2015, việc phân chia di sản được thực hiện như sau:

1, Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra. Thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng. Để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng. Nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

2, Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Nếu không thể chia đều bằng hiện vật. Thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật. Và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Khi nhận được yêu cầu phân chia di sản thì Tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để phân chia di sản phù hợp.

Trên đây là một số vấn đề pháp lý về thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế. Luật sư Bến Cát hi vong bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ Tư vấn luật khác: hôn nhân gia đình, đất đai, lao động, kinh doanh thương mại,…

Chuyên Mục: Tư vấn thừa kế

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19