telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Chủ đề: QUYỀN TÁC GIẢ

Bài hát là loại hình tác phẩm rất dễ bị sao chép, sử dụng trái pháp luật. Đăng ký bản quyền bài hát là cách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các tác phẩm âm nhạc do tác giả, chủ sở hữu sáng tạo ra. Năm 2021, muốn đăng ký bản quyền bài hát phải làm thế nào? Bản quyền bài hát được bảo hộ…
Chi tiết

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet, các sản phẩm trí tuệ như bản nhạc; Bài hát; Bài thơ; Phần mềm hay bất kỳ tác phẩm văn học – nghệ thuật – khoa học ... được lan truyền rất nhanh chóng và rộng rãi. Bản quyền bài hát là điều mà nhiều nghệ sĩ chú trọng. Bởi lẽ, sáng tác ra một ca khúc…
Chi tiết