telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Phân biệt giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng đều là những trường hợp chấm dứt hợp đồng. Thế nhưng về bản chất đây là hai hình thức khác nhau. Vậy sự khác nhau giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng là gì?

Quy định về huỷ bỏ hợp đồng

  1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.
  2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng

  1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
  2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.
  4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.
  5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Giống nhau

Hệ quả là chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

Đều do ý chí của một bên

Đều phải thông báo cho bên còn lại biết

Sự khác nhau giữa hủy bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Căn cứ pháp lý:

Hủy bỏ hợp đồng: Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015

Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015

Các trường hợp

Hủy bỏ hợp đồng:

– Do chậm thực hiện nghĩa vụ

– Do không có khả năng làm

– Do tài sản bị hư hại, bị hỏng, bị mất

Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

– Khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng

– Do hai bên thỏa thuận

– Do pháp luật quy định

Điều kiện áp dụng

Hủy bỏ hợp đồng: Do vi phạm của một bên

Đơn phương chấm dứt hợp đồng: Có thể do sự vi phạm của một bên hoặc do thỏa thuận hoặc do luật định.

Hậu quả pháp lý

Hủy bỏ hợp đồng:

– Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận

– Hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ đi chi phí

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt

– Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa

Như vậy có thể thấy, quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng rộng hơn so với quy định hủy bỏ hợp đồng.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn có câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi với kinh nghiệm chuyên sau và đa dạng lĩnh vực.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19