telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Các hình thức đại diện

Đại diện là việc nhân danh cá nhân, tổ chức khác trước pháp luật. Vậy đại diện có những hình thức nào?

Đại diện là gì?

Điều 134 Bộ luật dân sự 2015, quy định về đại diện như sau:

 1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện). Nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
 3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Căc cứ xác lập đại diện

Căn cứ xác lập đại diện được quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự 2015:

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật).

Các hình thức đại diện

Đại diện có hai hình thức là đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền.

Đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật của cá nhân

Điều 136 Bộ luật dân sự 2015, quy định những trường hợp đại diện theo pháp luật của cá nhân bao gồm:

 1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
 2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
 3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Đại diện theo pháp luật của tổ chức

Theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2015, đại diện theo pháp luật của tổ chức bao gồm:

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

 • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
 • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này.

Đại diện theo ủy quyền

Theo quy định tại Điều 138 Bộ luật dân sự 2015, đại diện theo ủy quyền gồm:

 1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. Có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền. Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung. Của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
 3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền,trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, tư vấn luật chuyên sâu.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19