telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Người chưa thành niên gây thiệt hại, ai có trách nhiệm bồi thường

Mọi hành vi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường. Vậy người gây thiệt hại chưa thành niên thì ai có trách nhiệm bồi thường.

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

ĐIều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.
  2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Theo quy định trên, người dưới 15 tuổi gây thiệt hại thì bố mẹ phải bồi thường. Vì theo pháp luật thì người dưới 15 tuổi được xác định là không có khả năng bồi thường.

Nếu người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi gây thiệt hại thì bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu tài sản không đủ để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu.

Mức bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015:

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường và hình thức bồi thường.

Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Như vậy người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường.  Nếu  không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Người chưa thành niên gây ra thiệt hại không phải bồi thường trong trường hợp nào?

Khoản 2 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015, quy định:

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Theo đó, người chưa thành niên gây ra thiệt hại không phải bồi thường. Trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng. Hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trên đây là bài viết của chúng tôi. Nếu bạn cần Tư vấn luật tại Bến Cát hãy liên hệ với Luật sư Bến Cát. Chúng tôi chuyên tư vấn: hôn nhân gia đình, dân sự, lao động, đất đai,…

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19