telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Làm sao để biết đất có thuộc quy hoạch hay không?

Quy hoạch sử dụng đất là khoanh vùng mục đích sử dụng đất. Đất nằm trong quy hoạch sẽ làm hạn chế quyền của người sử dụng đất. Vậy làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không?

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật đất đai 2013. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất

Điều 48 Luật đất đai 2013 được được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Quy định về việc công bố kế hoạch sử dụng đất như sau:

Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan. Trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày. Kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Những cách để biết đất có thuộc quy hoạch hay không?

Từ quy định trên, người sử dụng đất có thể kiểm tra đất có thuộc quy hoạch hay không. Qua những cách sau:

  1. Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó
  2. Xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất
  3. Xem quy hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất
  4. Gửi yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai

Trình tự thực hiện thủ tục yêu cầu xem kế hoạch sử dụng đất

Bước 1: Người dân có nhu cầu xem thông tin quy hoạch sử dụng đất. Nộp phiếu yêu cầu theo mẫu đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người dân biết.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất theo yêu cầu.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi chuyên tư vấn luật: đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động,…

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19