telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Khi nào tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng

Trước khi kết hôn vợ, chồng sẽ có tài sản riêng. Sau khi khi kết hôn sẽ xác lập tài sản chung. Việc xác định tài sản của vợ chồng là vô cùng quan trọng. Vì đã có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì tài sản của vợ chồng. Vậy khi nào tài sản riêng thành tài sản chung.

Tài sản chung của vợ chồng

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  1. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  2. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ chồng

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Khi nào tài sản riêng thành tài sản chung

Khoản 1 Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quy định.

Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình 2014, cũng quy định:

Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

Như vậy, khi vợ, chồng  đồng ý xác lập tài sản riêng thành tài sản chung. Thì lúc đó tài sản riêng sẽ thành tài sản chung của vợ chồng.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu, lĩnh vực đa dạng.

Chuyên Mục: Hôn nhân gia đình

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19