telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Bán đất có cần chữ ký của cả hai vợ chồng không?

Đất đai là một tài sản có giá trị. Mọi giao dịch liên quan đến đất đai cần phải có ý kiến của vợ chồng. Bán đất có cần chữ ký của cả hai vợ chồng không? Hôm nay Luật sư Bến Cát sẽ giải đáp vấn đề trên.

Quy định về tài sản chung của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Tài sản chung của vợ chồng gồm

  • Tài sản do vợ, chồng tạo ra
  • Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh,
  • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời ký hôn nhân
  • Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.
  • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
  • Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

Tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

Việc đăng ký quyền sử dụng đất của vợ chồng

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định sau:

Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch

Vợ, chồng có thể đại diện cho nhau trong việc xác lập giao dịch khi: khi một bên mất năng lực hành vi dân sự hoặc một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình.

Bán đất có cần chữ ký của cả hai vợ chồng không?

Theo như phân tích ở trên. Trường hợp đất đó là tài sản chung của vợ chồng thì khi thực hiện giao dịch mua bán. Cần phải có chữ ký của vợ và chồng. Hoặc vợ chồng có thể ủy quyền cho người còn lại ký vào giao dịch.

Trường hợp đất là tài sản riêng của vợ chồng thì khi thực hiện giao dịch mua bán không cần chữ ký của người còn lại.

 Căn cứ pháp lý 

Luật hôn nhân và gia đình 2014

Hãy liên hệ với Luật sư Bến Cát để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư giỏi với lĩnh vực Tư vấn luật đa dạng.

Chuyên Mục: Hôn nhân gia đình

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19