telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hợp đồng vi phạm về hình thức có bị vô hiệu không

Hợp đồng được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta lập hợp đồng khi mua bán, khi sử dụng dịch vụ. Hợp đồng giống như là một căn cứ cho giao dịch dân sự và là bằng chứng cho các hoạt động mà ta thực hiện. Vậy hợp đồng vi phạm về hình thức có bị vô hiệu không? Luật sư Bến Cát sẽ giải đáp vấn đề trên qua bài viết sau.

Khái niệm

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
  • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
  • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Như vậy hình thức của hợp đồng là một trong những điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.

Các hình thức của hợp đồng

Theo Điều 119 Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng bao gồm các hình thức sau:

  • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
  • Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử. Dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
  • Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Hợp đồng vi phạm về hình thức có bị vô hiệu không?

Theo quy định tại Điều 407, thì các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu. Cũng là các trường hợp vô hiệu của hợp đồng. Nên vi phạm về hình thức sẽ làm cho hợp đồng bị vô hiệu, trừ các trường hợp sau:

Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản. Nhưng văn bản không đúng quy định của luật. Mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản. Nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực. Mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch. Thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên. Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Hậu quả pháp lý khi hợp đồng bị vô hiệu do vi phạm về hình thức

Theo Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Để được tư vấn rõ hơn, hãy liên hệ với Luật sư Bến Cát Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ Luật sư Thuận An Luật sư Đồng Nai

 

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19