telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng không?

Đất đai là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng

Khoản 7, 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018), quy định như sau:

Trường hợp quy hoạch chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố. Mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng. Và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Thời gian ra quyết định thu hồi đất

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7.

Như vậy theo như quy định trên. Đất nằm trong quy hoạch sẽ bị hạn chế một số quyền. Tuy nhiên không hạn chế quyền chuyển nhượng. Vì vậy mà đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể chuyển nhượng.

Mua đất nằm trong quy hoạch có được cấp Giấy chứng nhận?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định:

Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Và theo như quy định trên của khoản 8 Điều 49 Luật đất đai 2013. Thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 03 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố.

Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua, bán nhưng sẽ xảy ra 02 trường hợp sau:

  • Mua, bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận;
  • Mua, bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, khi mua đất nằm trong quy hoạch cần phải lưu ý. Quy hoạch đó đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất hay chưa.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn cần tư vấn thêm về đất đai hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi chuyên tư vấn: đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình,…

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19