telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Con có được làm chứng cho di chúc của cha?

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người mất về phần di sản thừa kế mà người đó để lại. Để đảm bảo tính pháp lý cho di chúc. Người lập di chúc luôn muốn tìm người làm chứng cho di chúc của mình. Vậy con có được làm chứng cho di chúc của cha? Hôm nay Luật sư Bến Cát sẽ giải đáp cho các bạn.

Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Điều 629 quy định về di chúc miệng:

 • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Để di chúc hợp pháp phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 của Bộ luật dân sự 2015.

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Con có được làm chứng cho di chúc của cha

Điều 632 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người làm chứng cho việc lập di chúc như sau:

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Như vậy, theo như quy định trên thì con không thể là người làm chứng cho di chúc của cha. Vì con là người thừa kế theo pháp luật của cha.

Vì thế nếu muốn tìm người làm chứng. Người đó không được thuộc các trường hợp trên.

Di chúc vẫn được công nhận trong trường hợp di chúc đó đáp ứng các điều kiện của pháp luật. Mà không cần người làm chứng.

Trên đây là một số vấn đề pháp lý về người làm chứng cho di chúc. Hãy liên hệ với Luật sư Bến Cát để được Tư vấn luật cụ thể hơn.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19