telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Bồi thường khi thu hồi đất để mở đường

Mở đường thuộc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy đất thuộc quy hoạch mở đường sẽ bị thu hồi. Vậy mức bồi thường khi thu hồi đất để mở đường là bao nhiêu.

Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013. Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận  sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bồi thường về đất ở

Theo quy định Điều 79 Luật đất đai 2013. Mức bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở mở đường như sau:

Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác. Trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. Thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở. Mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở. Hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất đối với đất phi nông nghiệp

Căn cứ Điều 80 Luật đất đai 2013. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải đất ở. Khi nhà nước thu hồi để mở đường. Thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền. Theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn.

Hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất đối với đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 77 Luật Đất đai 2013. Mức hỗ trợ đối với đất thu hồi là đất nông nghiệp như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Hỗ trợ khi thu hồi đất

Căn cứ khoản1 Điều 83 Luật Đất đai 2013, ngoài việc được bồi thường về đất, nhà ở thì người bị thu hồi còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ:

– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở.

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở.

– Hỗ trợ khác.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bên Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi chuyên tư vấn luật : đất đai, dân sự, hông nhân gia đình, lao động,…

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19