telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Có được ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Phải có Giấy đăng ký kinh doanh. Vậy doanh nghiệp có được ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp không?

Một số khái niệm chung

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.(Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020)

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. (Điều 385 Bộ luật dân sự 2015)

Có được ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015. Quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Trong đó có nêu:

Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.

Bên cạnh đó Điều 74 của Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp muốn ký hợp đồng thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng trước khi đăng ký sẽ bị tuyên vô hiệu. Do yếu tố về mặt chủ thể không đảm bảo.

Doanh nghiệp muốn ký kết hợp đồng kinh doanh trước khi đăng ký thì phải làm thế nào?

Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định  về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp, như sau:

  1. Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết. Và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

Trên đây là bài viết cảu Luật sư Bến Cát về ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, với nhiều năm kinh nghiệm.

Chuyên Mục: Tư vấn doanh nghiệp

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19