telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Bạn muốn giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại. Nhưng không biết thời hiệu khởi kiện là bao lâu. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Điều kiện để giải quyết tại trọng tài thương mại

Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010, quy định điều kiện để giải quyết tại trọng tài thương mại như sau:

 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Nội dung đơn khởi kiện nộp tại trọng tài thương mại

Điều 30 Luật trọng tài thương mại 2010. Quy định về nội dung đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo khi nộp tại trọng tài thương mại như sau:

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài. Nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc. Nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 • Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
 • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Có thể thấy nội dung đơn khởi kiện tại trọng tài thương mại cũng giốn với nội dung đơn khởi kiện nộp tại tòa án.

Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài

Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được quy định tại Điều 31 Luật trọng tại thương mại 2010 như sau:

 1. Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.
 2. Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là bao lâu

Theo quy định tại Điều 33 Luật trọng tài thương mại 2010. Thì thời hiệu khởi kiện tại trọng tài thương mại là 02 năm. Kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, tư vấn luật chuyên sâu.

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19