telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Tòa án có được tiến hành phiên tòa khi vắng mặt các đương sự

Đương sự trong vụ án dân sự là gì? Tòa án có được tiến hành phiên xét xử khi vắng mặt các đương sự không? Quy định về sự có mặt của các được sự trong vụ án dân sự như thế nào?

Đương sự trong vụ án dân sự là gì?

Đương sự trong vụ án dân sự là một khái niệm cơ bản trong tố tụng dân sự. Thế nhưng có nhiều người chưa hiểu rõ về khái niệm này.Điều 68 của Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ:

Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sự có mặt của đương sự tại phiên tòa

Căn cứ Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quy định về sự có mặt của các đương sự trong vụ án dân sự như sau:

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất

Đương sự hoặc người đại diện của họ. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Phải có mặt tại phiên tòa. Nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai

Đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

Nguyên đơn vắng mặt 

Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa. Thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện. Và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

Bị đơn

Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt. Mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố. Và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố. Trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt. Mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập. Và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó. Trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Tòa án có được tiến hành phiên tòa khi vắng mặt các đương sự

Từ những quy định trên và quy định tại Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

  1. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
  2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa.
  3. Các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này.

Như vậy, khi các đương sự vắng mặt mà có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Thì Tòa án vẫn tiến hành phiên xét xử theo quy định.

Trên đây là bài viết cảu Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu, lĩnh vực đa dạng.

Chuyên Mục: Tư Vấn Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19