telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục thay đổi họ tên cho con

Hiện nay, vì các yếu tố khách quan và chủ quan làm cho nhiều người không thể sinh con. Vì thế mà họ chọn cách nhận nuôi con nuôi. Bạn muốn thay đổi họ tên cho con sau khi nhận con nuôi. Nhưng bạn không  biết thủ tục thực hiện như thế nào? Với bài viết sau, Luật sư Bến Cát sẽ giải đáp vấn đề trên.

Quy định chung

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010:

     “1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  1. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.”

 Quyền thay đổi họ cho con:

Bên cạnh đó khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quy định

“ Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi.” 

Quyền thay đổi tên cho con:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên:

” Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.”

Khách hàng cần lưu ý những điểm sau khi thực hiện thay đổi tên cho con nuôi.

Việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó và việc thay đổi họ tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Hồ sơ thay đổi họ tên cho con nuôi

Theo quy định của khoản 1 Điều 28 Luật hộ tịch 2014, để thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên cho con nuôi khách hàng cần nộp những giấy tờ sau:

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong đó, các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi họ, tên cho con gồm:

Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi

Giấy chứng nhận việc nhận nuôi con nuôi

Các giấy tờ khác liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên cho con nuôi tại đâu

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Thông tư 04/2020/TT-BTP cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên cho con nuôi là:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi người con nuôi cư trú có thẩm quyền thay đổi họ, tên cho con nuôi chưa đủ 14 tuổi;

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước.

Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi họ, tên cho con nuôi là bao lâu?

Thời gian giải quyết:

Khoản 2 Điều 28 Luật hộ tịch 2014 quy định: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi họ, tên cho con nuôi là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng với cha, mẹ nuôi ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo với Chủ tịch UBND cấp xã và ghi thay đổi vào Giấy khai sinh.

Trường hợp khác:

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp việc thay đổi họ, tên cho con nuôi  không thực hiện tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Ghi tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh của con nuôi

Về việc ghi tên của cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh của con nuôi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Thông tư 04/2020/ TT-BTP:

Trường hợp trẻ em chưa xác định được cha mẹ

Trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, trẻ chưa xác định được cha, mẹ thì theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện bổ sung thông tin của cha, mẹ nuôi vào phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh, mục ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “ cha, mẹ nuôi”

 Trường hợp được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi

Trường hợp con riêng được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi, nếu Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh còn để trống phần khai về cha hoặc mẹ, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi bổ sung thông tin về cha dượng hoặc mẹ kế vào phần khai về cha, mẹ trong  Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh, mục ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “ cha, mẹ nuôi”. 

 Trường hợp đã xác định về cha, mẹ

Nếu Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh có đủ phần khai về cha và mẹ, thì theo yêu cầu của cha nuôi hoặc mẹ nuôi, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của con nuôi thực hiện thay đổi phần khai về cha dượng hoặc mẹ kế vào phần khai về cha hoặc mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai, mục ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “cha nuôi” hoặc “mẹ nuôi”.

 Lệ phí thay đổi họ tên cho con nuôi

Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC lệ phí hộ tịch thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  Và điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi điểm e, khoản 3, Điều 1 Thông tư 106/2021 có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 quy định : Lệ phí hộ tịch đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Như vậy lệ phí thay đổi họ, tên cho con nuôi sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy liên hệ với Luật sư Bến Cát chúng tôi. Với các Luật sư giỏi chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đa dạng lĩnh vực: hôn nhân gia đình, dân sự, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại,…

 

Chuyên Mục: Dịch Vụ Luật Sư

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19