telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thủ tục tặng cho một phần thửa đất

Người sử dụng đất có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần diện tích thửa đất. Trường hợp tặng cho một phần thửa đất thì phải thực hiện những thủ tục gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Khái niệm tặng cho

Để hiểu về tặng cho quyền sử dụng đất. Trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là hợp đồng tặng cho. Theo quy định tại Điều 457 Bộ luật dân sự 2015.

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Quy định về tặng cho quyền sử dụng đất

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;

Đất không có tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.

Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điểu 459 Bộ luật dân sự 2015:

  1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
  2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Trình tự thực hiện thủ tục tặng cho một phần thửa đất

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trường hợp tặng cho một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần tặng cho trước khi tặng cho người khác. Vì vậy, trước khi tặng cho một phần thửa đất, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục tách thửa.

Thủ tục tách thửa

Lưu ý: Diện tích của thửa đất mới và diện tích còn lại phải không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Hồ sơ tách thửa

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, gồm có:

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trình tự thực hiện thủ tục tách thửa

Bước 1. Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ tách thửa:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3. Xử lý yêu cầu tách thửa
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian giải quyết

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày.

Thủ tục tặng cho sau khi tách thửa

Sau khi thực hiện thủ tục tách thửa, người sử dụng đất thực hiện theo trình tự tặng cho quyền sử dụng đất.

Bước 1: Công chứng hợp đồng tặng cho

Bước 2: Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ;

Bước 3: Sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi còn có hoạt động tư vấn tại các địa bàn: Luật sư Thủ Dầu Một Luật sư Thuận An Luật sư Thủ Đức

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19