telegram
whatsapp
chat
zalo
call

THỦ TỤC TÁCH THỬA

Khi người dân có nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển quyền và chỉ được tách thửa khi có đủ điều kiện.

tach thua - THỦ TỤC TÁCH THỬA
THỦ TỤC TÁCH THỬA

Thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật hiện hành quy định như sau:

1. Điều kiện để thưc hiện thủ tục tách thửa

Khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất thì người sử dụng đất phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tách thửa.

Tách thửa cần những điều kiện sau:

– Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

– Có Giấy chứng nhận.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

– Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

– Theo quy định của UBND các tỉnh, thành thì một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa (không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

2. Hồ sơ, thủ tục tách thửa

* Hồ sơ tách thửa

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa như sau:

– Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

* Trình tự, thủ tục tách thửa

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện). Nếu chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì nôp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương .

– Nơi đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ. Ttrao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. (Trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Tách thửa khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.

– Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; Đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4. Trả kết quả

Kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

* Thời gian giải quyết thủ tục tách thửa

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết luận:

Để thực hiện thủ tục tách thửa cần chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định trên. Khi tách thửa thì người sử dụng đất phải nộp chi phí đo đạc. Nếu tách để chuyển nhượng, tặng cho thì khi sang tên phải nộp: Thuế thu nhập cá nhân; Lệ phí trước bạ (nếu có); Phí thẩm định hồ sơ; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Liên hệ đội ngũ Luật sư giỏiLuật sư Bến Cát để được hỗ trợ tận tình!

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai,Tư Vấn Pháp Luật

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19