telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp về hợp đồng là một trong những tranh chấp phổ biến hiện nay. Khi có tranh chấp xảy ra sẽ làm ảnh hường đến quyền và lợi ích của các bên. Khi quyền và lợi ích bị xâm phạm, bạn có thể khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình. Thế nhưng bạn lại không biết thời hiệu khởi kiện như thế nào. Bài viết sau đây sẽ giải đáp về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng.

Quy định về hợp đồng

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự 2015:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

  • Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
  • Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.
  • Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
  • Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.
  • Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.
  • Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Tranh chấp hợp đồng là gì?

Tranh chấp hợp đồng dân sự được hiểu là những xung đột, bất đồng, mâu thuẫn. Giữa các bên về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng có các đặc điểm cơ bản sau:

  • Phát sinh từ quan hệ hợp đồng.
  • Mang yếu tố tài sản và gắn liền với lợi ích các bên trong tranh chấp.
  • Có sự vi phạm về nghĩa vụ của một hoặc các bên. Sự vi phạm này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên còn lại.

Thời hiệu khởi kiện

Theo khoản 3 Điều 150 Bộ luật dân sự 2015.

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Điều 156 Bộ luật dân sự có quy định về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng như sau:

Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Theo Điều 429 Bộ luật dân sự 2015:

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Như vậy thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là 03 năm.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuyên tư vấn luật: dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, lao động,…

 

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19