telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Chủ đề: XỬ LÝ KỶ LUẬT

Một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm. Vậy pháp luật hiện hành đã quy định các hình thức xử lý kỷ luật lao động nào? Bài viết dưới đây…
Chi tiết