telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Chủ đề: GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế ngày càng phát triển, trong thời kì hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày này, nhu cầu góp vốn ngày càng trở nên phổ biến. Cá nhân, tổ chức có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng giá trị quyền sử dụng đất. Khi góp vốn, hành viên cần chú ý đến một số quy định về góp vốn bằng quyền sử…
Chi tiết