telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Sổ đỏ cấp sai thẩm quyền có bị thu hồi không?

Sổ đỏ là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của người sử dụng đất. Do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên có một số trường hợp Sổ đỏ bị cấp sai thẩm quyền. Đối với những trường hợp này xử lý như thế nào? Sổ đỏ cấp sai thẩm quyền có bị thu hồi không? Mời các bạn hãy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 104 Luật đất đai 2013 quy định:

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ

Theo Điều 105 Luật đất đai 2013 được hướng dẫn bởi Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ bao gồm:

Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Sổ đỏ cấp sai thẩm quyền có bị thu hồi không

Theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2013 . Quy định những trường hợp thu hồi Sổ đỏ như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền.

Điều này được hướng dẫn bởi khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

Trường hợp có văn bản kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra. Có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai. Thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét. Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật. Thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phát hiện sai sót

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai. Thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra. Nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật. Thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai. Thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này;

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Như vậy, khi phát hiện Sổ đỏ cấp sai thẩm quyền. Nhà nước sẽ tiến hành thẩm tra và thu hồi Sổ đỏ đã cấp.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, chuyên tư vấn luật: đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động,…

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19