telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Phụ cấp lương gồm những khoản nào?

Phụ cấp lương là một trong những khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi làm việc. Vậy khoản tiền này bao gồm những gì.

Quy định về tiền lương

Điều 90 Bộ luật lao động 2019, quy định:

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Bên cạnh đó Điều 91 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định:

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Phụ cấp lương gồm những khoản nào

Theo như quy định của Điều 90 của Bộ luật lao động. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc và phụ cấp lương.

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì phụ cấp lương bao gồm:

Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản phụ cấp lương phải được ghi trong hợp đồng lao động.

Phụ cấp lương có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Thuế thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

Các khoản phụ cấp, trợ cấp,

Tiền thù lao dưới các hình thức

Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức

Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền

Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu

Như vậy theo quy định trên, phụ cấp lương là một trong những khoản phải chịu thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Phụ cấp lương có đóng bảo hiểm xã hội không?

Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, phụ cấp lương cũng là căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi chuyên tư vấn luật: dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân gia đình,…

Chuyên Mục: Pháp luật lao động

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19