telegram
whatsapp
chat
zalo
call
don-phuong-cham-dut-hop-dong Tư vấn dân sự

Hợp đồng là sự thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy địn như thế nào? Hợp đồng là gì? Điều 385 định nghĩa hợp đồng như sau: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Thực hiện hợp đồng Điều 409…
tu-cach-phan-nhan-cua-chi-nhanh Tư vấn doanh nghiệp

Chi nhánh là một tổ chức. Không phải tổ chức nào cũng có tư cách pháp nhân. Vậy chi nhánh có tư cách pháp nhân không. Khái niệm Theo quy định tại khoản 1 Điều 44, Luật doanh nghiệp 2020. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.…
ky-hop-dong-truoc-dang-ky-doanh-nghiep Tư vấn doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Phải có Giấy đăng ký kinh doanh. Vậy doanh nghiệp có được ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp không? Một số khái niệm chung Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật…
tạm hoãn hợp đồng lao động Pháp luật lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao đồng. Sẽ có những lúc người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp động. Vậy tạm hoãn thực hiện hợp đồng là gì? Trong những trường hợp nào thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là gì? Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một…
co-duoc-cham-dut-hop-dong-do-su-kien-bat-kha-khang Tư vấn dân sự

Khi giao kết hợp đồng chúng ta sẽ phải dự liệu trước những trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên có những trường hợp mà chúng ta không thể nào dự liệu trước được. Đó được gọi là trường hợp bất khả kháng. Vậy bất khả kháng là gì? Có được chấm dứt hợp đồng  do trường  hợp bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là gì? Định nghĩa về sự kiện bất…
co-duoc-thua-ke-doanh-nghiep-tu-nhan Tư vấn thừa kế

Cá nhân có quyền định đoạt di sản thừa kế mà mình để lại. Và mọi cá nhân có quyền hưởng thừa kế. Vậy cá nhân có được hưởng thừa kế doanh nghiệp tư nhân không? Doanh nghiệp tư nhân là gì? Khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự…
co-duoc-xet-xu-vang-mat-duong-su Tư Vấn Pháp Luật

Đương sự trong vụ án dân sự là gì? Tòa án có được tiến hành phiên xét xử khi vắng mặt các đương sự không? Quy định về sự có mặt của các được sự trong vụ án dân sự như thế nào? Đương sự trong vụ án dân sự là gì? Đương sự trong vụ án dân sự là một khái niệm cơ bản trong tố tụng dân sự. Thế nhưng có nhiều người…
van-ban-tu-choi-nhan-di-san-thua-ke Tư vấn thừa kế

Mọi cá nhân đều có quyền hưởng di sản thừa kế. Đối với quyền từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào. Vậy việc từ chối nhận di sản thừa kế được thực hiện như thế nào? Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không? Một số khái niệm chung Trước tiên để tìm hiểu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế…
xuc-pham-danh-du-nhan-pham-nguoi-khac-tren-mang-xã-hoi Tư Vấn Pháp Luật

Mạng xã hội là một trang thông tin được sử dụng phổ biến hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ. Viêc sử dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng. Có nhiều người đã lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Đối với những trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào? Quyền về danh dự, nhân phẩm của cá nhân Quy định của…
khi-nao-tai-san-rieng-thanh-tai-san-chung Hôn nhân gia đình

Trước khi kết hôn vợ, chồng sẽ có tài sản riêng. Sau khi khi kết hôn sẽ xác lập tài sản chung. Việc xác định tài sản của vợ chồng là vô cùng quan trọng. Vì đã có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì tài sản của vợ chồng. Vậy khi nào tài sản riêng thành tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014,…