telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Những trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao đồng. Sẽ có những lúc người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp động. Vậy tạm hoãn thực hiện hợp đồng là gì? Trong những trường hợp nào thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là gì?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định vì các lý do theo pháp luật quy định hoặc thỏa thuận giữa hai bên.

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 30 Bộ luật lao động 2019, những trường hợp được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

  1. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;
  2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
  3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;
  4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;
  5. Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
  6. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
  7. Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;
  8. Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng lương không?

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng là do trường hợp bắt buộc. Khiến người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Đây không phải là trường hợp vi phạm hợp đồng. Vậy trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng. Người lao động có được hưởng lương không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật lao động 2019:

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng người lao động không được hưởng lương và các quyền lợi nghĩa vụ khác.

Nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 31 Bộ luật lao động 2019, quy định về nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc. Và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc. Theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn có câu hỏi hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có  đội ngũ luật sư giỏi, hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Chuyên Mục: Pháp luật lao động

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19