telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Những trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy địn như thế nào?

Hợp đồng là gì?

Điều 385 định nghĩa hợp đồng như sau: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Thực hiện hợp đồng

Điều 409 và 410 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thực hiện hợp đồng như sau:

Thực hiện hợp đồng đơn vụ

Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

Thực hiện hợp đồng song vụ

Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. Không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của Bộ luật này.

Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định tạ Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi

  • Một bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc
  • Các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hậu quả của đơn phương chấm dứt hợp đồng

Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện. Thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Trên đây là bài viết cảu Luật sư Bến Cát về ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, với nhiều năm kinh nghiệm.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19