telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Những loại hợp đồng phải công chứng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Để đảm bảo tính pháp lý, một số hợp đồng phải được công chứng. Vậy đó là những loại hợp đồng nào.

Hợp đồng vô hiệu vè hình thức

Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

  1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
  2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Đối với những hợp đồng phải công chứng. Đó là một trong những điều kiện có hiệu lực. nếu hợp đồng không công chứng sẽ bị vô hiệu.

Những loại hợp đồng phải công chứng

Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013, những loại hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất phải công chứng bao gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng liên quan đến nhà ở

Theo Điều 122 Luật nhà ở 2014, những hợp đồng phải công chứng bao gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

– Hợp đồng tặng cho nhà ở thương mại

– Hợp đồng đổi, góp vốn nhà ở thương mại

– Hợp đồng thế chấp nhà ở nhà ở thương mại

– Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Một số hợp đồng khác

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ.

Khoản 3 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài.

Khoản 5 Điều 647 Bộ luật dân sự 2015 quy định : Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.

Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều 122 Luật nhà ở 2014, Điều 167 Luật đất đai 2013.

Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu pháp luật có quy định.(Khoản 2 Điều 455 Bộ luật dân sự 2015)

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn có thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, hoạt động đa dang lĩnh vực.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19