telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên. Nó xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên. Vậy khi hợp đồng vô hiệu thì sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý gì.

Hợp đồng vô hiệu khi nào

Theo quy định Điều 122 Bộ luật dân sự 2015.

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. Cụ thể:

 • Vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
 • Vô hiệu do giả tạo
 • Vô hiệu do bị nhầm lẫn
 • Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
 • Vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.
 • Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình
 • Vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu

 1. Về giá trị pháp lý của Hợp đồng.

Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên kể từ thời điểm giao kết;

Làm cho Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm giao kết. Cho dù Hợp đồng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa.

 1. Về mặt lợi ích vật chất.

Khi Hợp đồng bị vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng bên đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có qua định khác.

 1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Hợp đồng bị vô hiệu.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng không bao gồm việc bồi thường các thiệt hại về tinh thần. Việc bồi thường thiệt hại do Hợp đồng vô hiệu không phải là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng.

 1. Xử lý các khoản lợi thu được từ Hợp đồng vô hiệu.

Hoàn trả các lợi ích thu được từ Hợp đồng vô hiệu.

Những hoa lợi, lợi tức thu được từ việc tuyên bố Hợp đồng vô hiệu, nếu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu thì chủ sở hữu được nhận lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 1. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi Hợp đồng bị vô hiệu.

Trong một số trường hợp, tuy bên có quyền bị vi phạm được yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình nhưng Tòa án có thể xem xét để bảo vệ quyền lợi của người ngay tình (Điều 133 BLDS 2015):

Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 BLDS 2015.

Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu các bạn có thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, hoạt động đa dang lĩnh vực.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19