telegram
whatsapp
chat
zalo
call

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TẠI DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

Điều kiện tách thửa đất tại Dĩ An- Bình Dương

Theo quy định của pháp luật thì tách thửa đất là gì. Đó là quá trình phân chia một thửa đất do một người là chủ sử dụng thành nhiều thửa đất. Thửa đất đó có thể do một hoặc nhiều người làm chủ sử dụng. Điều kiện để tách thửa đất tại Dĩ An là đáp ứng các điều kiện về diện tích tách thửa. Quy định tại QĐ 25/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 27 tháng 9 năm 2017. Xem thêm tại https://vilakey.com/

5779ad2886686f363679 - ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT TẠI DĨ AN-BÌNH DƯƠNG
Điều kiện tách thửa đất tại Dĩ An- Bình Dương

Cơ sở pháp lý:

Theo Điều 3,4,5 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Dĩ An.

Các điều kiện để tách thửa đất như sau:

1. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2. Thửa đất không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Thửa đất không bị phong tỏa hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
3. Đất trong thời hạn sử dụng đất.
4. Diện tích tối thiểu được phép tách thử đối với các loại đất:
– Đất nông nghiệp: tại các phường 300m2
– Đất phi nông nghiệp:
+ Đối với đất ở: tại các phường 60m2
+ Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở). Việc tách thửa đất được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư. Dự án đó đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt
5. Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 4, 5 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

 “ Điều 4. Một số quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa

1. Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m.

    Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

3. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

4. Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất quy định tại Điều 3 Quyết định này và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

5. Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

6. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

        Điều 5. Xử lý trường hợp cá biệt

1. Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa với điều kiện:

a) Đối với đất ở:

– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.
– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

b) Đối với đất nông nghiệp:

– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được xem xét giải quyết tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được xem xét, giải quyết 01 lần.”

Trên đây là các điều kiện để tách thửa ở Dĩ An- Bình Dương.

Liên hệ đội ngũ Luật sư GiỏiLuật sư Bến Cát để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

 

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19