telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi đất

Khi nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường cho người sử dụng đất. Nhưng đối với trường hợp đất chưa có sổ đỏ thì có được bồi thường không.

Điều kiện cấp Sổ đỏ

Điều kiện cấp sổ đỏ bao gồm:

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ khi đáp ứng quy định sau:

Có hộ khẩu thường trú tại địa phương

Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ khi đáp ứng quy định sau

Thẩm quyền thu hồi đất

Điều 66, Luật đất đai 2013, quyu định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất

Điều 75 Luật đất đai 2013, quy định về điều kiện bồi thường về đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. Không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). Hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ đỏ theo quy định của Luật này mà chưa được cấp,

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Như vậy, đất chưa có sổ đỏ vẫn được bồi thường khi thu hồi đất. Nếu đất  đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi chuyên tư vấn luật: dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động,…

Chuyên Mục: Tư vấn đất đai

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19