telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Có mấy loại hợp đồng lao động theo quy định hiện hành

Bộ luật lao động 2019 có nhiều điểm mới so với Luật lao động 2012. Trong dó có quy định về các loại hợp đông lao động. Vậy theo quy định hiện hành có bao nhiêu loại hợp đồng lao động.

Khái niệm hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật lao động 2019:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Hình thức của hợp đồng lao động

Điều 14 Bộ luật lao động 2019, quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Có mấy loại hợp đồng lao động

Theo quy định của Điều 20 Bộ luật lao động 2019, có những loại hợp đồng sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn. Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động 2019 hiện hành có hai loại hợp đồng lao đồng.

  • Là hợp đồng xác định thời hạn và
  • Hợp đồng không xác định thời hạn. Trong đó thời gian của hợp đồng xác định thời hạn là không quá 36 tháng.

Chứ không phải là 03 loại hợp đồng giống như quy định của Luật lao động 2012.

Cụ thể:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp ký hợp đồng có thời hạn thì được gia hạn hợp đồng mấy lần

Theo quy định tịa khoản 2 Điều 20 của Bộ luật lao động 2019. Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn. Hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi còn có hoạt động tư vấn tại các địa bàn: Luật sư Thủ Dầu Một; Luật sư Thuận An; Luật sư Thủ Đức.

Chuyên Mục: Pháp luật lao động

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19