telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Có được sửa đổi nội dung hợp đồng khi đã có hiệu lực pháp luật

Hợp đồng được thỏa thuận và xem xét trước khi ký kết. Khi muốn sửa đổi nội dung hợp đồng. Các bên thông báo và sửa đổi trước khi ký kết. Tuy nhiên trong một số trường hợp, một bên muốn thay đổi nội dung của hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lức có được không.

Khái niệm hợp đồng

Theo quy định Điều 385 Bộ luật dân sự 2015: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Hiệu lực của hợp đồng

Theo quy định của Điều 401 Bộ luật dân sự 2015:

 1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
 2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng đã có hiệu lực có được sửa đổi không

Điều 421, Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

 1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.
 2. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.
 3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

Như vậy, sau khi hợp đồng có hiệu lực các bên vẫn có thể sửa đổi nội dung của hợp đồng. Khi trong quá trình thực hiện hợp đồng có sự thay đổi về hoàn cảnh và điều kiện thực tế của mỗi bên.

Hoàn cảnh của hợp đồng thay đổi

Cụ thể Điều 421 quy định:

Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;
 • Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;
 • Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;
 • Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Giải quyết khi không thỏa thuận được về nội dung sửa đổi

Khoản 3 Điều 421 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;

Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi còn có hoạt động tư vấn tại các địa bàn: Luật sư Thủ Dầu Một ; Luật sư Thuận An; Luật sư Thủ Đức.

Chuyên Mục: Tin Tức Pháp Luật

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19