telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Cây cối đổ gây thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thuộc về ai

Người gây thiệt hại sẽ phải bồi thường thiệt hại. Thế nhưng đối với trường hợp cây cối gây thiệt hại. Thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi cây cối gây thiệt hại

Điều 604 Bộ luật dân sự 2015, quy định: Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Như vậy, khi cây cối gây thiệt hại thì chủ sở hữu, quản lý cây cối có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Điều 585 Bộ luật dân sự 2015, quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

  1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế. Thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án. Hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
  4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường. Nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Khi bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra phải tuân theo các nguyên tắc trên. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường.

Trường hợp không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định sự kiện bất khả kháng như sau: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan. Không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, người gây thiệt hại sẽ không phải bồi thường nếu lỗi do bên bị thiệt hại gây ra. Hoặc do sự kiện bất khả kháng.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát về trách nhiệm bồi thường khi cây cối gây thiệt hại. Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi, kinh nghiệm chuyên sâu, lĩnh vực hoạt động đa dạng.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19