telegram
whatsapp
chat
zalo
call

Bảo lãnh người khác vay vốn có phải trả nợ thay không?

Khi thực hiện giai dịch vay, để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ thì bên vay sẽ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm. Bão lãnh là một trong những biện pháp bảo đảm được lựa chọn nhiều nhất. Nhưng biện pháp này đăt ra một vấn đề cho bên bảo lãnh là. Bảo lãnh người khác vay vốn có phải trả nợ thay không?

Bài viết sau đây sẽ giải đáp vấn đề trên.

Bảo lãnh là gì?

Theo Điều 335 Bộ luật dân sự 2015,

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Phạm vi bảo lãnh

Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai. Thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.

Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Điều 341 Bộ luật dân sự 2015 quy định. Người bảo lãnh được miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong các trường hợp sau:

  1. Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Mà bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh. Thì bên được bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh. Trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
  2. Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng bảo lãnh liên đới được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình. Thì những người khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ.
  3. Trường hợp một trong số những người nhận bảo lãnh liên đới miễn cho bên bảo lãnh không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình. Thì bên bảo lãnh vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người nhận bảo lãnh liên đới còn lại.

Chấm dứt bảo lãnh

Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây( Điều 343 Bộ luật dân sự 2015)

  1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt.
  2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
  3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
  4. Theo thỏa thuận của các bên.

Bảo lãnh người khác vay vốn có phải trả nợ thay không?

Điều 342 Bộ luật dân sự 2015, có quy định:

Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh. Thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó Khoản 2 Điều 335 cũng có quy định:

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh. Trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Từ các quy định trên, thì bên bảo lãnh sẽ có nghĩa vụ trả nợ thay cho bên nhận bảo lãnh. Nếu bên nhận bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Thời hạn thực hiện bảo lãnh

Theo khoản 2 Điều 21 Thông tư 07/2015/TT-NHNN. Thời hạn thực hiện bảo lãnh được quy định như sau:

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc. Kể từ ngày bên bảo lãnh nhận được văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 07/2015/TT-NHNN thì:

Bên bảo lãnh có trách nhiệm. Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết đối với bên nhận bảo lãnh. Đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh và thông báo cho bên được bảo lãnh biết.

Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đã trả thay. Và số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Trên đây là bài viết của Luật sư Bến Cát. Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ luật sư rộng khắp: Thủ Dầu Một, Thuận An, Thủ Đức.

Chuyên Mục: Tư vấn dân sự

Chủ Đề:

HÃY ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Để được tư vấn ngay vui lòng gọi cho Luật sư của chúng tôi theo số: 0916 39 79 19